oolong quy phi

Oolong Quý Phi – Concubine tea

Oolong Quý Phi Oolong Đông Đỉnh được gọi là oolong Vua, Đông phương Mỹ Nhân được coi là Hoàng hậu, và trà Quý Phi là nàng thiếp, ngoại hôn(tiếng Anh...

Xem thêm