Ý nghĩa thương hiệu

1: Tên thương hiệu: VÔ TỨ

Vô Tứ có ý nghĩa: Vô tứ – không nghĩ ngợi gì

Để tự nhiên đong đầy

Để yêu thương tự nở hoa

Vô Tứ là một sự vận hành của tâm trong khi Thiền: không duy trì, theo đuổi một trạng thái tâm, một thái độ tâm nào với đối tượng được nhận biết. Tương tự như trong thực tế đời sống, Vô Tứ là một phong cách sống không đặt tri kiến, định kiến lên đối tượng tiếp xúc. Vô Tứ Trà là một phong cách uống trà thoải mái, tự do, tự nhiên nhất, tùy người dùng, tùy cách pha, tùy cách uống, tùy cách cảm, không bắt buộc hay cố định theo công thức nào. Trong sự Vô Tứ đó, người thưởng trà sẽ lắng nghe một cách chân thực nhất để tìm được loại trà, cách pha, cách uống hợp với cá nhân mình. Cảm được mình thì sẽ cảm được người – yêu thương được chính mình thì sẽ yêu thương được muôn loài vậy.

2. Ý nghĩa slogan: Lắng giọt thinh không

Câu Slogan này với ý nghĩa:

  • Vô Tứ trà sẽ cung cấp những sản phẩm trà tinh túy nhất của các vùng sau khi nghiên cứu tìm hiểu
  • Trải nghiệm phong cách uống trà Vô Tứ là một phong cách thiền, tại đây, sẽ tìm được điểm lắng đọng, cảm được cái tinh của trà cũng như cái tâm của chính mình

3. Ý nghĩa Logo:

Logo là vòng tròn màu xanh khép kín từ đường tròn tới sự hiện diện của lá trà. Ở đây, Vô Tứ muốn chuyển tải:

– Vòng tròn gồm 3 mảnh ghép lại thể hiện Thiên – Địa – Nhân được hợp nhất, hài hòa, từ Thiên – Địa mà nảy mầm lên búp trà (Nhân) nên có màu đậm đà hơn, rõ ràng hơn

– Theo người Ai Cập cổ đại và người La Mã, Màu xanh là tượng trưng cho Trí tuệ và sự thông thái. Ngoài ra, màu xanh là màu năng lượng của vùng luân xa tim là Tình thương vô ngã. Nó còn thể hiện sự phát triển bền vững, của tự nhiên, thiên nhiên.

– Phần trên cùng của logo là búp Lá xanh, trong ba mảnh thì nó đại diện cho yếu tố Nhân, cũng là để nói lên con người sống có trí tuệ, thuận tự nhiên thì tại đó Vô Tứ.