Văn Minh Trà Việt

Chúc mừng chú Trịnh Quang Dũng tác giả cuốn Văn Minh Trà Việt. Cuốn sách tái bản lần 2 mang thêm nhiều giá trị, nhiều thông tin quý, trao truyền nhiều tự tin thông điệp về văn minh, văn hoá của trà Việt.
Chúc mừng nhà xuất bản Phụ Nữ và chị giám đốc nxb Phượng Hoa đã thành công phát hành cuốn sách đắt thông tin, đắt hàng, tới mức đã cháy hàng. Một trong những nguyên nhân gây ra điều đó là vụ tất tay lấy hết sạch số sách có mặt trong Hồ Văn ngày giao lưu hôm qua của anh Dao Duc Hieu 🙂
Chú Dũng tâm sự: Cuốn sách vẫn còn được hoàn thiện thêm nhiều nữa. Bây giờ đang xây phần khó nhất là phần nền móng, phần cốt, phần khung. Phần khung khó nhất đã dựng xong, thời gian còn lại sẽ hoàn chỉnh thông tin. Vô Tứ Trà nhận một chân phụ tá, sẽ gom thông tin từ những người những nơi những lời kể thực về trà, gửi lại cho chú có kèm theo nguyên gốc và nguồn gốc của thông tin đó(tên, điện thoại, …)
Chú Dũng cũng đã rất thích những chén trà mà Vô Tứ Trà pha mời. Và ấn tượng những chiếc ấm sành nung củi của anh Huân. Chú đã chọn chiếc ấm cua to, mang đặc thù, hồn cốt dân gian Việt Nam đưa vào bộ sưu tập nghìn chiếc ấm quý.
Chúc nền văn hoá trà Việt phát triển mạnh mẽ, trong hoà thuận và hợp tác bền vững. Từ đó nền văn minh Việt nói chung và văn minh trà Việt nói riêng sẽ minh hơn, sáng rực rỡ.
Ý kiến bình luận