Chính sách hoàn tiền, đổi trả.

1/ Sau khi nhận hàng, trong vòng 24h, sản phẩm giao hàng không đúng như giới thiệu, hình chụp, mô tả thông tin về sản phẩm, hoặc không đúng với sản phẩm đã đặt hàng – nhận trả hàng, hoàn tiền và bồi thường phí vận chuyển.

2/ Sau khi nhận hàng, trong vòng 24h, sản phẩm bạn dùng cảm thấy không phù hợp với mình, không ưng ý về sản phẩm với bất cứ lý do gì – Vô Tứ Trà sau khi nhận hàng hoàn trả, kiểm tra đúng là hàng đã giao của Vô Tứ, không bị đánh tráo, đủ bill đã mua hàng thì nhận trả hàng, hoàn tiền (trường hợp này khách hàng chịu chi phí vận chuyển hai đầu).

3/ Sau khi nhận hàng, nhưng thấy sản phẩm không phù hợp có thể đổi sang mặt hàng khác với giá thấp hơn hoặc cao hơn và bù các chi phí chênh lệch cũng như vận chuyển. Hàng hóa nhận lại Vô Tứ nhận lại, kiểm tra đúng là hàng đã giao của Vô Tứ, không bị đánh tráo, đủ bill đã mua hàng thì nhận đổi hàng và gửi hàng theo yêu cầu mới.